Quạt thông gió gắn tường (có lưới)

Liên hệ
Nhà sản xuất
Mã sản phẩm