Quạt xách tay cấp gió hướng trục SHT-20

Liên hệ
Nhà sản xuất Matika
Mã sản phẩm