Quạt xách tay cấp gió hướng trục SHT-30

Liên hệ
Nhà sản xuất Matika
Mã sản phẩm