Hướng dẫn sử dụng que thử thai BabyTest

Lấy nước tiểu vào trong ly 2. Xé bao nhôm đựng Que thử thai BABYTEST. 3. Cầm BABYTEST trên tay theo hướng mũi tên chỉ xuống 4. Cắm BABYTEST vào chén đựng nước tiểu sao cho mặt nước tiểu không ngập quá mũi tên

Xem thêm